Ændring med indflydelse på energikravene

D. 1 Juli i år, trådte der nye ændringer til bekendtgørelsen om bygningsreglementet 2018. Formålet med ændringen er bl.a. at indføre en frist for stikprøvekontrol i byggesager og gennemføre ændringer af energikravene.
Bygningsklasse 2020 får ændret sin titel til “lavenergiklasse”. Der er også ændringer til klassen, som har til formål at tilpasse bygningsreglementet til beslutningen om, at klassen ikke skal være obligatorisk for alt nybyggeri i 2020.
Der er også lavet ændringer i forhold til, hvornår boliger, kollegier, hoteller og lignende kan klassificeres som lavenergiklasse. I den oprindelige bekendtgørelse kan disse klassificeres som lavenergiklasse, når bygningens samlede behov for tilført energi ikke overstiger 20 kWh/m2 pr. år. Dette maksimum er hævet til 27 kWh/m2 pr. år. For andre bygninger end bolig er det maksimale forbrug for klassificering som lavenergiklasse også hævet. For disse bygninger er det maksimale samlede behov for tilført energi steget fra 25 kWh/m2 pr. år til 33 kWh/m2 pr. år. Der er dermed lempet på kravet til, hvornår en bygning, bolig eller andet kan klassificeres som lavenergiklasse.
En række bekendtgørelser er blevet ophævet i den nye ændring. De ophævede bekendtgørelser omfatter bl.a., kravet om at porte højst må have en U-værdi på 1,80 W/m2K.
Inden ændringerne trådte i kraft, var der en høring, som justerede det oprindelige udkast til ændringen af bygningsreglementet. Det medførte bl.a., at kommunen skal iværksætte stikprøvekontrollen indenfor én måned samt efter ibrugtagning. Kommunen skal også underrette bygherren om udtagelsen til stikprøvekontrol.

Følg os på sociale medier:
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *