En tiendedel af varmepumper bliver installeret med fejl

Som vi har kunne berette om i et tidligere indlæg, så er slagstallene for varmepumper steget fra 2017 til 2018. For de såkaldte luft-luft vamrpumper var der en stor stigning i salget, når man sammenligner anden halvdel af 2018 med samme periode i 2017. For luft-vand varmepumperne var der også en stor stigning i salget på hele 30 %. Varmepumper bliver dermed mere og mere populære blandt forbrugerne.
En undersøgelse omfattende 200 boligejere viser dog desværre, at på trods af at de fleste af dem er tilfredse med den varmepumpe, som de har fået installeret, så er ca. hver tiende af dem ikke tilfredse med deres nye varmepumper ift. de forventninger som de havde til den inden installationen. Manglerne som disse ejere oplevede med deres varmepumpe, drejede sig enten om driftsproblemer eller mangelfuld opvarmning.
Dette er et resultat, som naturligvis vækker bekymring, da det kan fjerne fokus væk fra fordelene ved varmepumperne, og for fordelen ved at gå over til en grønnere opvarmningsform, som vil gavne klimaet.

Teknisk kompliceret

Hvis vi skal nå regeringens krav om ingen CO2-udledning i 2050, så skal vi have udskiftet en hel del olie- og gasfyr inden for de næste årtier. Disse vil i høj grad blive erstattet af varmepumper, om det så er luft-luft eller luft-vand varmepumper. Generelt er varmepumper dog mere komplicerede og kræver særlige kompetencer, hvis de skal blive installeret så de fungerer korrekt.
Får man ikke installeret varmepumpen korrekt, kan det føre til, at den ender med at køre med højere forbrug af strøm end nødvendigt, hvilket er en ulempe for både kunden og samfundet, da man går glip af både en omkostningsbesparelse og en energibesparelse.
Man har fra Energistyrelsen side netop prøvet, at finde en løsning på dette problem ved at starte en VE-godkendelsesordning, som omfatter varmepumper, solceller, biovarme og solvarme. Det er en ordning som er gratis og åben for alle aktører, som lever op til de påkrævede kompetencer. Ordningen stiller krav til særligt gode kompetencer og kvalitetssikring til virksomhederne. Den fungerer dermed som en blåstempling, der kan hjælpe kunderne med at finde en virksomhed, som har stærke kompetencer til installation af varmepumper.
I den førnævnte undersøgelse var der en meget højere kundetilfredshed blandt de kunder, som havde fået installeret deres varmepumpe af en VE-godkendt virksomhed, ift. de kunder som ikke havde fået installeret deres varmepumpe af en VE-godkendt virksomhed.
Der er dog desværre generelt en manglende opmærksomhed hos kunderne om VE-ordningen, hvilket desværre betyder, at mange installatører ikke kan se fordelen ved, at tilegne sig de kompetencer som er krævet for, at man kan installere en varmepumpe ordentligt, da der ikke er efterspørgsel efter det.
Man skal som forbruger derfor være opmærksom på VE-ordningen, hvis man vil have installeret sin nye varmepumpe korrekt, da det i sidste ende kan betale sig.

Følg os på sociale medier:
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

ENERGIKØB

Sorøvej 78, 1. th | 4200 Slagelse
Tlf.: 71 999 044 | info@energikoeb.dk
CVR.:35843108

Anmeldelse:
Vi vil sætte stor pris på, at du giver os feedback ved at følge linket her.

Alt dette kan du få energitilskud til:

Elspareskinne | Skift til Fjernvarme | Isolering vægge, loft | Nyt Gasfyr | Nyt Oliefyr | Radiator termostater | Rørisolering | LED | Varmepumpe luft | Varmepumpe vand | Vinduer og døre | Guide til energioptimering |Betingelser | Samarbejdspartnere | Nyhedsbrev

Top