Energispareordningen slutter ved udgangen af 2020

Hvad sker der så nu?

Energiselskabernes energispareindsats der har forpligtet de danske net- og distributionsselskaber til at realisere energibesparelser i perioden 2016-2020 ophører. Der har årligt været afsat 1,5 mia. kr til denne ordning.

Der kommer en ny form for reduceret pulje, som opstartes d. 1. januar 2021. Det funderes på konkurrencebaserede tilskudspuljer og udmøntes gennem en række principper, som vi endnu ikke kender omfanget af. Lovforslag fremsættes i Folketinget i februar 2020 og forventes vedtaget medio 2020.
Bekendtgørelsen er under udarbejdelse og forventes i høring i foråret 2020.

De drøftelser og udmeldinger der har været hidtil, bygger på at man fremadrettet opdeler tilskudsansøgningerne i to tilskudspuljer og en skrotningsordning.

  • Erhvervspuljen

Henvender sig til erhverv, hvor over 50 % af besparelser findes i procesenergi. Projekterne konkurrer på baggrund af flest besparelser pr. støttekrone. Der målrettes 300 mio. kr. årligt til denne pulje.

  • Bygningspuljen

Målrettes mod helårsboliger, hvor Energistyrelsen mener at det største besparelsespotentiale findes. Det omfatter ikke offentligt bygninger og almene boliger. I bygningspuljen er der fastlagt 200 mio. kr. årligt.
Fælles for tilskudspuljerne er at slutbruger ansøger om og tildeles tilskudsbeløb direkte fra Energistyrelsen

  • Skrotningsordningen

Ønsket om at udfase oliefyr og i stedet fremme brugen af individuelle varmepumper til opvarmning af bygninger uden for de kollektive fjernvarme- og gasnet. Der er afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024.

Energisparepuljer

Selvom den nuværende ordningen først slutter ved udgangen af 2020, er puljerne ved at være brugt. Det betyder helt konkret at ordningen kan udløbe i løbet af 2020, da puljerne bliver opbrugt.

Derfor vil det være en god ide at få ansøgt om tilskud, og få gennemført dit energibesparende tiltag så hurtigt som muligt, hvis du vil være sikker på at kunne modtage energitilskud.

Følg os på sociale medier:

ENERGIKØB

Sorøvej 78, 1. th | 4200 Slagelse
Tlf.: 71 999 044 | [email protected]
CVR.:35843108

Anmeldelse:
Vi vil sætte stor pris på, at du giver os feedback ved at følge linket her.

Alt dette kan du få energitilskud til:

Elspareskinne | Skift til Fjernvarme | Isolering vægge, loft | Nyt Gasfyr | Nyt Oliefyr | Radiator termostater | Rørisolering | LED | Varmepumpe luft | Varmepumpe vand | Vinduer og døre | Guide til energioptimering |Betingelser | Samarbejdspartnere | Nyhedsbrev

Top