Energitilskud til fjernvarme

Skift til fjernvarme og få energitilskud til installationen

Når du bor i et enfamiliehus og opvarmer din bolig med olie eller el, vil det næsten altid kunne betale sig at få fjernvarme lagt ind, hvis du bor i et fjernvarmeområde.

Det opvarmede fjernvarmevand bliver pumpet ud til dig via varmeværket, hvor det vil varme dit brugsvand og hus op. Derefter sendes vandet tilbage til varmeværket, hvor det opvarmes igen og sendes ud.

Det er ca. 60 % af den danske boligmasse, der har fjernvarme. Huse med vandbåren gulvvarme eller vandbårne radiatorer egner sig bedst til fjernvarme.

Fordele

Varmeanlæg til fjernvarme er mere miljøvenligt end olie, primært fordi at man enten bruger spildvarme eller kraftvarme til (kombineret el- og varmeproduktion).

  • Med en varmeveksler til fjernvarme har du ingen årlige udgifter til skorstensfejning.
  • Fjernvarmeinstallationen fylder mindre end det gamle oliefyr, så du får mere plads i fyrrummet.
  • Varmeregningen bliver mindre – dette afhænger meget af oliekedlens nyttevirkning samt din fjernvarmepris.

Hvordan får jeg fjernvarme

Hvis du skal have fjernvarme er det nødvendigt at du bor i et område med fjernvarmemulighed, og du skal have etableret en stikledning for at du kan blive tilsluttet fjernvarmenettet. Stikledningen består af et dobbeltrør, hvor det ene rør sender varmt vand ind til boligen, og det andet sørger for at dit returvand sendes tilbage til varmeværket.

Energitilskuddet til fjernvarme

Når du skifter dit olie, gasfyr eller el opvarmning ud med en veksler til fjernvarme, kan du opnå et energitilskud. Grunden til dette er at du skifter til en mere miljøvenlig opvarmningsform. På den måde mindsker du dit energiforbrug i din bolig og derfor kan du opnå et energitilskud.

Det er det lokale fjernvarmeværk du skal rette henvendelse til verørende om tilskud til fjernvarme.

BEMÆRK: Du kan kun komme i betragtning til tilskud hvis der IKKE er udlagt fjernvarme i området. Er der allerede udlagt fjernvarme i området, eller har du fjernvarme i forvejen kan du ikke få tilskud.

Hvis du ønsker et alternativ til fjernvarme,  kan du med fordel overveje en luft til vand eller jordvarmepumpe.

Spørgsmål vedrørende energitilskud?

Har du yderligere spørgsmål vedrørende tilskud til fjernvarme, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf 71 999 044.