Klima- og luftplan – klimaforskning og ren luft i byerne

Tidligere på måneden offentliggjorde regeringen deres udspil til en ny klima- og luftplan, som bl.a. skal sikre Danmark forbedret luftkvalitet og en reducering af vores udledning af drivhusgasser. Klima- og luftplanen indeholder flere initiativer, som skal sikre regeringens mål.
Ét af disse initiativer drejer sig om mere forskning af klimaet med særligt fokus på landbrugsområdet. Regeringen vil afsætte 90 mio. kr. til denne form for forskning, som skal sikre nye løsninger og ny teknologi, så vi kan producere fødevarer, der er endnu mere klimavenlige end de i forvejen er. Helt konkret vil regeringen gerne have et solidt videnskabeligt grundlag for omkostningseffektive drivhusgasreduktioner, som skal sikres gennem bedre dokumentation af effekter, sideeffekter og forbedring af eksisterende klimavirkemidler i landbruget.
Et andet initiativ, som skal sikre en bedre luftkvalitet, er regeringens forslag om reducering af luftforureningen i de største danske byer. Dette skal gøres muligt ved at give disse byer mulighed for at skærpe miljøkravene til dieseldrevne tunge køretøjer og dieseldrevne varebiler i miljøzonerne. Miljøkravene til busser, lastbiler og varebiler vil blive strammet trinvist, på den måde sikrer man sig, at de lever op til de nyeste standarder. Ældre køretøjer skal have eftermonteret partikelfilter, hvis de skal køre i miljøzoner. Initiativer med fokus på ren luft, har tidligere været en succes, da man bl.a. har opnået en halvering af for tidligt døde fra 1990 til i dag, med stramninger i udledningen af skadelige stoffer fra køretøjer.
Der er således lagt op til flere nye ændringer fra regeringens side, som skal give os et bedre klima. Vi vil i kommende opslag skrive mere om de nye initiativer i regeringens klima- og luftplan, da der stadig er flere, som er interessante at uddybe.

Følg os på sociale medier:
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *