Klima- og luftplan – til land og til søs

Regeringens klima- og luftplan kommer med en række initiativer, som skal sikre et bedre klima for Danmark. Dette skal gøres ved reducering af CO2, forbedret luftkvalitet og investeringer i forskning. Initiativerne for klimaforskning og renere luft i de største byer er allerede beskrevet i ét af vores tidligere indlæg.
Det første initiativ, som vi vil tage fat i i dette indlæg, er initiativet om en højere skrotpræmie til gamle dieselbiler. Dette skyldes, at man fra regeringens side har regnet sig frem til, at transportsektoren står for 45% af den danske udledning af de såkaldte NOx gasser, som i høj grad skader lungerne. Regeringen afsætter dermed 100 mio. kr. til en midlertidig forøgelse af skrotpræmien for ældre dieselbiler. Det drejer sig konkret om en stigning på 5.000 kr. for de ældste dieselbiler tilbage fra før 2006. Med dette initiativ forventer man, at man vil kunne opnå en fordobling af skrotning af de ældste dieselbiler i forhold til et normalt år med den nuværende ordning. Det estimeres, at hvis en ejer udskifter sin gamle dieselbil fra før 2006 til en fabriksny bil vil partikeludledningen kunne fald med omkring 95%.
Det er dog ikke kun på land og på vejene, at regeringen vil effektivisere, det er også til søs. Regeringen vil gerne sikre mere miljøvenlig skibsfart. Man har regnet sig frem til, at luftforurening fra den internationale skibsfart er årsag til ca. 20% af de beregnede helbredseffekter som følge af luftforurening i Danmark. På dette skibsområde er der fremsat to initiativer fra regeringen.
Det første initiativ er etableringen af et internationalt samarbejde for at fremme grønnere krydstogtturisme i Østersøregionen i samarbejde med erhvervet, kommuner og turistorganisationer. Det andet initiativ omhandler internationale krav til skibe, der sejler i Nord- og Østersøen. Disse skal nedsætte deres udledning af svovl. Der bliver derfor afsat 12 mio. kr. over de næste 4 år til at man kan overvåge skibenes svovludledning.
Det er initiativer der skal sikre os et bedre klima samt renere luft, sådan at vi kan undgå de skadelige partikler, som kan give en masse helbredsproblemer.

Følg os på sociale medier:
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *