Tilskudsberettigede energiforbedringer

Hvilke energiforbedringer er tilskudsberettigede? – og hvilket beløb kan du ca. forvente i tilskud.

Her kan du se eksempler på forskellige typer af energitilskud og beløb.

Etablering af Luft til vand varmepumpe eller jordvarmepumpe op tilKr. 7.755,00
Etablering af Luft til luft varmepumpe op tilKr. 3.206,00
Udskiftning af Gasfyr op tilKr. 3.000,00
Udskiftning af Oliekedel op til Kr. 3.500,00
Vinduer
F.eks.: Udskiftning af 20m2 gamle2 lags termoruder til nye energivinduer klasse A.
Kr. 1.400,00
Loft isolering
F.eks.: Efterisolering af 130m2 loft.
Kr. 2.050,00
CirkulationspumpeKr. 70,00
Radiatorventiler
F.eks.: Udskiftning af 10 stk radiatorventiler
Kr. 390,00
Rørisolering
F.eks.: Isolering af 40 mtr uisolerede varmerør. Skal være minimum 30mm tykkelse.
Kr. 915,00
Etablering af mekanisk ventilationsanlæg i villaKr. 1.406,00
Etablering af mekanisk ventilationsanlæg i lejlighedKr. 1.005,00
Elvarme udskiftes med fjernvarme Kr. 3.305,00
Olie/gaskedel udskiftes til fjervarme op tilKr. 4.312,00
Oliekedel udskiftes med træpillefyr op tilKr. 2.212,00
Træpillekedel udskiftes med Luft/vand varmepumpe op tilKr. 3.522,00
Gas/oliekedel kombineret med varmepumpe(Hybridløsning) op tilKr. 2.700,00
Solvarmeanlæg til supplering af brugsvandsproduktion op til
(Maks 10m2 solfanger)
Kr. 1.001,00

Der kan naturligvis også ansøges om tilskud, til mange andre energibesparende foranstaltninger end ovenstående f.eks.:

LED belysning, Udskiftning af fjernvarmeveksler, Isolering af krybekælder m.m. Læs mere om energirenovering her

Indberetning tilskud

Copyright@Energikøb 2023
Top