Ecofitt – Cradle to Cradle

Kunne din virksomhed eller organisation tænke sig at bidrage til, at miljøet forbedres? Så er det muligt gennem Cradle to Cradle® konceptet. Det er nemlig både en miljøcertificering og et helhedsorienteret designprincip. Det er tillige et godt arbejdsredskab for virksomheder eller organisationer, der gerne vil bidrage positivt til jordens økosystem med deres systemer og produkter fremfor at forurene og opbruge de ressourcer jorden besidder og, som vi alle er afhængige af.

Upcycling og nye ressourcer

Målet med Cradle to Cradle® konceptet er, at systemer og produkter designes, så de kan genanvendes, når deres levetid er forbi. Enten ved at blive omdannet til nye næringsstoffer eller ressourcer for eksempel plastikposer, der bliver til fleecetrøjer, eller gennem upcycling, hvor man bruger de udtjente produkter til at skabe helt andre produkter. Det kan være paller, der bliver til loungemøbler eller korkpropper til dørmåtter. Ved at genanvende produkter og materialer på denne måde skabes der et kredsløb, hvor produkter ikke bare kasseres, men bruges igen og igen i forskellige sammenhænge. Det kaldes Cradle to Cradle og betyder at affaldsmængden reduceres og, at produkter og materialer ikke forurener vores værdifulde økosystem.

Næringskredsløb

Det har taget mange milliarder år at opbygge jordens økosystem til det, vi kender i dag. Det er netop et system, hvor alt genanvendes som ressourcer til at skabe nyt liv. Når for eksempel en organisme dør, giver den næring til andre organismer, der igen giver næring til andre. Intet i naturen går til spilde, alt bliver brugt på bedste vis til gavn for andre. Efter at have udviklet først det industrielle samfund og dernæst det teknologiske næsten uden tanke for jordens økosystem, er vi mennesker i løbet af de sidste 20 år blevet klar over, at vi må være opmærksomme på ikke at ødelægge for meget. Derfor er vi begyndt at efterligne det biologiske kredsløb i vores tekniske og teknologiske samfund. I Cradle to Cradle® konceptet anvendes både det biologiske og tekniske/teknologiske kredsløb.

Affald som ressource

Som beskrevet tidligere er der ikke noget, der hedder affald i det biologiske kredsløb. Det samme gælder i det tekniske kredsløb som Cradle to Cradle tankegangen opererer med. Alt betragtes som en ressource. Selvom ordet affald i sin oprindelige betydning kommer fra botanikken – som for eksempel et blad, der falder af en plante – og dermed ikke egentlig betyder noget, der ikke kan bruges og må bortskaffes, har det fået en helt anden betydning gennem tiden. Affald er noget, der nu enten skal deponeres på lossepladser, hvor det forurener jorden for de kommende generationer, som det desværre sker rundt om i verden. Eller som skal brændes som det praktiseres i Danmark. Man kan dog også vælge at se affaldet som vigtige ressourcer, der meget hurtigt kan blive mangel på. Det er derfor uklogt at brænde dem fremfor at sætte dem i kredsløb som del af økosystemet. Sker det ønskede paradigmeskifte, hvor affald ses som ressource, der indgår i et cirkulært kredsløb, vil det bidrage til en verden, hvor mennesker ikke skal lide nød, hvor der er nok til alle. Succesen afhænger af, om vi kan kopiere naturens kredsløb effektivt nok og, det er her Cradle to Cradle® konceptet kommer i spil.

Produktcertificering

Cradle to Cradle® arbejder med en produktcertificering, som er inddelt i 5 kategorier. Ønsker man en certificering kommer man igennem dem alle. I arbejdet med kategorierne oplever deltagerne, at helt nye metoder og teknologier udvikles. Det kan sågar dreje sig om tilblivelsen af en ny forretningsmodel. Kategorierne er:

  • 1. Sunde materialer: Gennemgang af virksomhedens produkt. Hvad er det lavet af og, hvordan opfører det sig hele vejen igennem forsyningskæden? Hvordan påvirker det miljø og sundhed? Målet er at identificere og på sigt fjerne giftige stoffer, så produktet kan indgå som næringsstof i en miljørigtig cyklus.
  • 2. Materialegenbrug: Er produkterne designet så de kan nedbrydes sikkert eller genanvendes? Der er fokus på at skabe kontinuerlige sunde cyklusser.
  • 3. Energi: Hvor kommer energien til produktionen fra? Der fokuseres på, at alle produkttrin udelukkende bruger vedvarende energi.
  • 4. Vand: Her fokuseres på, at vand er en vigtig ressource for jordens organismer. Produktionens spildevand skal derfor renses og udledes som drikkevand.
  • 5. Biodiversitet og social retfærdighed: Tænker virksomheden over at bidrage positivt til lokalmiljøet og naturens kapital? Tænkes der på at forbedre vilkårene for medarbejderne? Der udvikles systemer, der sikrer begge dele.
Copyright@Energikøb 2023
Top