Energibesparende foranstaltninger – oversigten

Her har vi samlet en oversigt med informationer om de forskellige typer af energibesparende foranstaltninger, du kan opnå energitilskud til.

Elspareskinne

el spare skinne

Fjernvarme

Energitilskud til fjernvarme

Isolering

Nyt Gasfyr

tilskud nyt gasfyr

Nyt oliefyr

Radiator termostater

tilskud til skift af radiator ventiler

Rørisolering

Sparepærer

Led pærer

Luft/Luft Varmepumpe

Tilskud til varmepumper

Luft/Vand Varmepumpe

Luft til vand varmepumper og jordvarme

Vinduer

energibesparelse energivinduer

Hvad er en tilskudsberettiget energibesparende foranstaltning?

Formålet med statens energipulje er, at motivere både private, landbrug og erhverv til indførelse af energibesparende tiltag med langsigtet energireduktion og dermed udledelse af C02.

Ordningen kendes derfor også under navnet C02 tilskuddet.

Kravet til en foranstaltning er, at den ikke erstatter teknisk udtjente maskiner og udstyr i industrien og landbrug samt at den bidrager med en langsigtet energibesparelse i private boliger.