Energimærkning af bolig

Det betyder dit energimærke

Når man enten skal købe eller sælge en bolig, bliver man introduceret til en masse nye faktorer, som alle er relevante for den situation, man nu står i. En af disse faktorer omhandler energimærker. Vi har alle set de små fine bogstaver rundt omkring i huse og på produkter, men hvad betyder de små bogstaver egentlig helt præcist, og er de overhovedet så vigtige at tage stilling til?

Energimærkerne er vigtige, og selvfølgelig er det også vigtigt, at du tager stilling til dem. Du kan derfor læse mere om energimærkerne, deres funktion, og hvordan de bliver bestemt i denne artikel.

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er et lille mærke, som enten fysisk sidder på et bestemt produkt eller et mærke, som bliver tildelt for eksempel en bolig. Energimærket fortæller vigtig information om bygningens energiforbrug og kan ses som en slags kvalitetsstempel.

Når en bolig bliver energimærket, bliver der samtidig forelagt en energimærkerapport, som beskriver hvilke forbedringer, der med fordel energimæssigt kan foretages for at forbedre boligen og dens energimærke.

De fleste bygninger, herunder boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service har alle forudbestemte regler om energimærkning, herunder en regel der fortæller, at en bygning skal energimærkes, når den enten sælges eller udlejes.

Skalaen fra A-G

For at visualiserer den forskel der er imellem de forskellige energimærker, er der fremstillet en skala, som går fra A til G, hvor et energimærke A er den bedste placering for en bygning.

Hvis man kigger nærmere på skalaen, ser man, at der samtidig er hhv. 3 slags A’er. – A2020, A2015 og A2010. Disse refererer til energikravene i bygningsreglementet. Eksempelvis vil en bolig med energimærket A2015 leve op til de krav, der var gældende i bygningsreglementet fra 2015.

Lovmæssigt skal energimærkningen af en bolig til salg eller udleje – altså hvor de ligger på skalaen –   altid fremvises.

Hvordan bestemmes energimærket?

Energimærket fortæller om bygningens energimæssige kvalitet og bestemmes ud fra et beregnet forbrug af bygningen. Altså bestemmes en boligs energimærke på baggrund af hvor meget energi, boligen beregnes til at forbruge.

Energimærkning foretages af en professionel energikonsulent, som måler på bygningen, undersøger kvaliteten af isoleringen, vinduer, døre, varmeinstallation osv. På baggrund af resultaterne i disse kategorier beregnes boligens energiforbrug, og på baggrund af dette bestemmes boligens energimærke.

Energikonsulenten gennemgår bygningen efter anvisninger fra håndbogen for energikonsulenter, således at alle boliger bliver bedømt ud fra de samme punkter.

Værdiforøgelse af boligen!

Man siger som udgangspunkt at hver gang en bolig rykker et hak op af energimærke skalen, så stiger boligens værdi med 50.000 kr. Derfor er der mange fordele forbundet med at få energimærket boligen.

Tilskud til energimærket?

I forbindelse med den nye tilskudsordning kaldet Bygningpuljen, hvor der gives tilskud til helårsboliger, vil det være muligt at få tilskud til Energimærket. Tilskuddet til Energimærket, afhænger af hvor stort et tilskud du forventes at modtage til den energiforbedring du ansøger til.

Eksempler på tilskud til Energimærket:

  1. Når det forventede tilskud til din energiforbedring ligger mellem 5.000-9.999 kr. kan der ydes et tilskud på 3.000 kr.
  2. Når det forventede tilskud til din energiforbedring ligger mellem 10.000-14.999 kr. kan der ydes et tilskud på 2.000 kr.
  3. Når det forventede tilskud til din energiforbedring ligger mellem 15.000-19.999 kr. kan der ydes et tilskud på 1.000 kr.
  4. Er tilskuddet over 19.999 kr kan der ikke opnås tilskud til energimærkning.

Hvis der er tale om flere boliger eller enheder, i samme ansøgning om tilskud til energiforbedring. Anvendes det sammenlagte opvarmede areal af boligerne eller enhederne, der energimærkes, samt det samlede tilskud for alle boligerne eller enhederne som grundlag for beregning af tilskud til energimærkningen. Der ydes et tilskud på 2 kr. pr. m2 opvarmet areal til energimærkning, dog minimum 5.000 kr., fratrukket 20 pct. af tilskuddet til energiforbedringsprojektet for alle boliger eller enheder i ansøgningen.

Har du brug for hjælp udarbejdelse af et energimærke, ansøgning om tilskud til energimærket eller energiforbedring af din bolig?. Kontakt os gerne på tlf 71999044 eller E-mail [email protected]

Lad os tale sammen!

Book tid til energimærkning

Når du får energimærket din bolig, gør du den ikke kun mere salgsbar, men du får også konkrete forslag til, hvor det vil give mening at energirenovere henne.

Copyright@Energikøb 2023
Top