Betingelser for at modtage tilskud til energiforbedringer fra Energikøb ApS

!BEMÆRK ENERGISPAREORDNINGEN SLUTTER VED UDGANGEN AF 2020!

DERFOR GÆLDER FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET – UDBETALING AF TILSKUD KAN IKKE GARANTERES, SELVOM DU HAR FÅET GODKENDT DIN ANSØGNING OM TILSKUD.

Baggrund for udbetaling af tilskud

 • Folketinget har pålagt alle energiselskaber at finde energibesparelser hos kunderne. Derfor er der indført en tilskudsordning, der gør det muligt at indsamle de energibesparelser deres kunder udfører. Der ydes kun tilskud til energiforbedringer i eksisterende byggerier, virksomheder, bolig/andel samt ejerforeninger.
 • Tilskuddet fra Energikøb ApS er et tilbud, der gives for at få effektiviseret flere energitiltag i den private boligmasse, virksomheder og alle andre instanser hvor der kan dokumenteres en energibesparelse.
 • HUSK du skal ansøge om tilskud INDEN der bestilles/indkøbes materialer eller arbejdet påbegyndes.
 • Der giver tilskud jf. Standardværdikataloget, eller specifikt beregnede sager. Der ydes kun tilskud til, hvad Energikøb ApS på forhånd har defineret.
 • Ved at give tilskud overtager Energikøb ApS retten til at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen.

Vigtige oplysninger vedrørende tilskuddet

 • De energibesparelser, Energikøb ApS udbetaler tilskud til, må IKKE sælges/afgives til anden side. Det vil sige, at der ikke må modtages tilskud fra anden aktør, eller anden aktør må ikke købe/overtage energibesparelsen.
 • Hvis Energikøb ApS konstaterer, at energibesparelsen er overdraget til anden side (evt. via håndværker) bortfalder muligheden for at søge tilskud fremover.
 • Energikøb ApS forbeholder sig ligeledes ret til at foretage stikprøver på de oplyste energibesparende tiltag. Såfremt det ved en efterfølgende stikprøve viser sig, at de oplyste energibesparende tiltag, som kunden er godskrevet, ikke er korrekte, eller at energibesparelsen er solgt/afgivet til anden side, kan Energikøb ApS sende en regning på det tidligere udbetalte beløb + ekspeditionsgebyr 1.000 kr.
 • Indkøb/ordrebekræftelse/bestilling af materialer eller håndværker må ikke være foretaget inden godkendelse af projektet (dvs. du skal have modtaget accept via mail fra Energikøb ApS). Ej heller må arbejdet være påbegyndt. Der må gerne indhentes tilbud før ansøgningen om energitilskud laves.
 • Der kan max. vælges 3-4 energisparetiltag pr. ansøgning afhængig af sagens natur. Udføres der flere energisparetiltag, skal der oprettes nye ansøgninger.
 • Vi forbeholder os retten til ikke at behandle sager, hvor vinduer er bestilt fra enten Vinduesgrossisten eller Bedst og Billigst.
 • Sager der er indsendt og er blevet afvist, grundet manglende dokumentation m.m. kan efter genindsendelse ikke altid bringes til udbetaling, grundet tidsfristen på ansøgningen eller skæringsdato for afslutningen af sager ved årsskifte.
 • Sager hvor fakturadato ligger i indeværende år, skal senest indsendes 5 Januar i det nye år, uanset hvornår ansøgningen om tilskud er godkendt.
 • Vi forbeholder os retten til at ændre, eller ikke at udbetale tilskud, hvis myndighederne eller de involverede selskaber ændrer lovgrundlaget, eller forudsætningerne for energispareaftalen af 2016.

Deadline

 • Arbejdet skal være udført og dokumentation (faktura, ordrebekræftelse og evt. tilbud) sendt ind til Energikøb ApS senest 3 måneder efter dato for godkendelse af ansøgning om tilskud. Hvis projektet ikke kan afsluttes inden for de 3 måneder, skal der som udgangspunkt laves en ny ansøgning.

Udbetaling af tilskud

 • Tilskuddet er skattefrit og overføres til det oplyste kontonummer, når sagen er endeligt godkendt. Fra sagen indsendes til endelig godkendelse og tilskuddet overføres kan der gå op til 5-45 arbejdsdage.(i ferieperioder eller henimod afslutning af året, kan der være længere ventetid). Der fratrækkes ved afregning et administrationsgebyr på 120 kr jf. beregningen.

Husk! For at få beløbet udbetalt, skal yderligere følgende opfyldes:

 • Udover før og efter billeder, skal materialerne på de/den medsendte kvittering/faktura for det udførte arbejde være udspecificerede, så ansøgning og kvittering tydeligt kan sammenholdes (skal markeres hvis der er flere materialer på samme kvittering/faktura). Er der lavet et tilbud/ordrebekræftelse, skal det også sendes med.
 • Alt dokumentationen uploades på din bruger, som du har modtaget loginoplysninger på mail, da du oprettede sagen.

Persondatapolitik 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du ansøger om energitilskud hos os:

Navn, adresse, tlf.nr og mailadresse.

Vi registrerer dine personoplysninger for at kunne håndtere din tilskudsansøgning. Oplysningerne afgivet til [email protected] videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Personoplysninger registreres hos EnergiKøb ApS og gemmes efter gældende lovgivning.

Som registreret hos EnergiKøb ApS, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: [email protected]

Vi forbeholder os ret til at kontakte ansøger i forbindelse med spørgsmål til deres konkrete sager, ændringer i deres sag og i anden forretningsorienteret øjemed.