Betingelser for at ansøge om tilskud til energiforbedringer igennem Energikøb ApS

Baggrund for udbetaling af tilskud

 • Folketinget har besluttet at fremme den grønne omstilling ved ved at indføre en række tilskudsordninger. Der ydes kun tilskud til energiforbedringer i eksisterende byggerier, virksomheder, bolig/andel samt ejerforeninger.
 • Energikøb ApS tilbyder at bistå som rådgiver når der skal ansøges om tilskud hos Energistyrelsen.
 • HUSK du skal ansøge om tilskud INDEN der bestilles/indkøbes materialer eller arbejdet påbegyndes.
 • Der giver tilskud jf. Bygningspuljens bestemmelser eller specifikt. Der ydes kun tilskud til, hvad Energistyrelsen på forhånd har defineret.

Vigtige oplysninger vedrørende tilskuddet

Pkt 1. Deadline

 • Arbejdet skal være udført og dokumentation (faktura, ordrebekræftelse og evt. tilbud) sendt ind på din sag senest 2 år måneder efter dato for tilsagn om tilskud. Hvis projektet ikke kan afsluttes inden for de 2 år bortfalder tilskuddet.
 • Anmodning om udbetaling af tilskud, skal ske senest 30 dage efter projektets afslutning.

Pkt 2. Udbetaling af tilskud

Husk! For at få beløbet udbetalt, skal yderligere følgende opfyldes:

 1. Materialerne på de/den medsendte kvittering/faktura for det udførte arbejde være udspecificerede, så ansøgning og kvittering tydeligt kan sammenholdes (skal markeres hvis der er flere materialer på samme kvittering/faktura).
 2. En udspecificeret faktura fra håndværkeren med start/slutdato for projektet/projekterne, samt navn m.m.
 3. Fakturaen skal stiles til dig, på den adresse der ansøges om tilskud til
 4. Dokumentation for betaling (eks skærmbillede/print af betalingsoverførsel fra banken)
 5. Et billede (og kun 1) af det færdige projekt
 • Tilskuddet er skattefrit og overføres til din nem konto, når sagen er endeligt godkendt hos Energistyrelsen.
 • Tidshorisonten kan være op til 6 måneder, fra du har søgt udbetaling, til pengene overføres til din nemkonto. Jo mere omfattende dit projekt er, jo længere udbetalingstid. Har vi har brug for yderligere oplysninger, eller når anmodningen om udbetaling er godkendt, vil vi kontakte dig. Efter godkendelsen går der op til 2 uger, før pengene er på din NemKonto.
 • Alt dokumentationen sendes til EnergiKøb på [email protected], hvor sags nr skal oplyses i mailen.

Pkt 3. Betaling

 • Først når Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud, og tilskuddets størrelse er oplyst, vil EnergiKøb fremsende en faktura, der udgør 15 % af det opgjorte tilskud fra Energistyrelsen, som betaling for håndtering og administrering af tilskudssagen. EnergiKøb vil efter modtagelse af betaling, stadig bistå ansøger helt frem til, indsendelse, afslutning samt anmodning om udbetaling hos Energistyrelsen.

Pkt 4. Øvrige betingelser

 • Tilskudspuljerne fra Energistyrelsen kører efter først til mølle princippet. EnergiKøb kan derfor ikke drages til ansvar, hvis ansøgningen om tilskud ikke bliver godkendt, eller hvis myndighederne eller de involverede parter ændrer lovgrundlaget for tilskudspuljerne.
 • Tilskuddets størrelse, beregnes ud fra de oplysninger der indtastes i EnergiKøb`s ansøgningsportal af ansøger selv. EnergiKøb kan derfor ikke drages til ansvar, hvis der indtastes fejlagtige oplysninger, som vil have indflydelse på tilskuddets beløbsstørrelse, når sagen afsluttes og der anmodes om udbetaling af tilskuddet hos Energistyrelsen.
 • Bortfalder tilskuddet helt, ifølge fejlagtige indtastede oplysninger af ansøger, i EnergiKøb`s ansøgningsportal. Eller konstateres det ved afslutning og anmodning om udbetaling af tilskud, at der er bestilt materialer, eller projektet er igangsat, før der er givet tilsagn fra Energistyrelsen, kan EnergiKøb ligeledes heller ikke drages til ansvar.
 • Vælger ansøger at annullere sin ansøgning om tilskud, efter at EnergiKøb har indsendt ansøgningen til Energistyrelsen – skal EnergiKøb stadig have betaling for arbejdet med ansøgers sag.
 • Vil ansøger undgå betaling – skal EnergiKøb have skriftlig besked inden indsendelse af ansøgers sag til Energistyrelsen. Annulleringen skal sendes skriftligt i form af en mail til [email protected] hvor EnergiKøb`s sags nummer fremgår. Sags nr kan findes i den kvitteringsmail som ansøger modtager på mail – efter indsendesl til EnergiKøb.
 • Når ansøger indsender dokumentation til EnergiKøb – er det ansøgers ansvar at følge op på om det er modtaget af EnergiKøb. EnergiKøb kan derfor ikke drages til ansvar, hvis ansøgers fremsendte dokumentation,  ikke modtages rettidigt af EnergiKøb.
 • Hvis en sag bliver afvist af Energistyrelsen og ansøger ønsker at indsende en klage til Energiklagenævnet, er der to muligheder.1. Ansøger tager selv kontakt til Energiklagenævnet, og varetager klagen selv.

  2. EnergiKøb tager kontakt til Energiklagenævnet, og varetager klagen. EnergiKøb`s bistand til varetagelse af klagen, vil blive afregnet på timebasis. Timeprisen er 600 kr.

Pkt 5. Persondatapolitik 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du ansøger om energitilskud igennem os:

Navn, adresse, tlf.nr og mailadresse.

Vi registrerer dine personoplysninger for at kunne håndtere din tilskudsansøgning. Oplysningerne afgivet til [email protected] videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Personoplysninger registreres hos EnergiKøb ApS og gemmes efter gældende lovgivning.

Som registreret hos EnergiKøb ApS, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: [email protected]

Vi forbeholder os ret til at kontakte ansøger i forbindelse med spørgsmål til deres konkrete sager, ændringer i deres sag og i anden forretningsorienteret øjemed.

Copyright@Energikøb 2023
Top