Betingelser for at modtage tilskud til energiforbedringer fra Energikøb ApS

Baggrund for udbetaling af tilskud

 • Folketinget har pålagt alle energiselskaber at finde energibesparelser hos kunderne. Derfor er der indført en tilskudsordning, der gør det muligt at indsamle de energibesparelser vores kunder udfører. Der ydes kun tilskud til energiforbedringer i eksisterende byggeri.
 • Tilskuddet fra Energikøb ApS er et tilbud, der gives for at få effektiviseret flere energitiltag i den private boligmasse, virksomheder og alle andre instanser hvor der kan dokumenteres en energibesparelse.
 • HUSK du skal ansøge om tilskud INDEN arbejdet påbegyndes.
 • Der giver tilskud jf. Standardværdikataloget. Der ydes kun tilskud til, hvad Energikøb ApS på forhånd har defineret.
 • Ved at give tilskud overtager Energikøb ApS retten til at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen.

Vigtige oplysninger vedrørende tilskuddet

 • De energibesparelser, Energikøb ApS udbetaler tilskud til, må IKKE sælges/afgives til anden side. Det vil sige, at der ikke må modtages tilskud fra anden aktør, eller anden aktør må ikke købe/overtage energibesparelsen.
 • Hvis Energikøb ApS konstaterer, at energibesparelsen er overdraget til anden side (evt. via håndværker) bortfalder muligheden for at søge tilskud fremover.
 • Energikøb ApS forbeholder sig ligeledes ret til at foretage stikprøver på de oplyste energibesparende tiltag. Såfremt det ved en efterfølgende stikprøve viser sig, at de oplyste energibesparende tiltag, som kunden er godskrevet, ikke er korrekte, eller at energibesparelsen er solgt/afgivet til anden side, kan Energikøb ApS sende en regning på det tidligere udbetalte beløb + ekspeditionsgebyr 1.000 kr.
 • Tilskuddet er skattefrit og overføres til det oplyste kontonummer, når dokumentation for det udførte arbejde er sammenholdt og godkendt af Energikøb ApS inden for 5-30 arbejdsdage. Der fratrækkes ved afregning et administrationsgebyr jf. beregningen.
 • Indkøb/ordrebekræftelse/bestilling af materialer eller håndværker må ikke være foretaget inden godkendelse af projektet (dvs. kunden skal have modtaget accept via mail fra Energikøb ApS). Ej heller må arbejdet være påbegyndt. Der må gerne indhentes tilbud før ansøgningen om energitilskud laves.

Deadline

 • Arbejdet skal være udført og dokumentation (faktura, ordrebekræftelse og evt. tilbud) sendt ind til Energikøb ApS senest 6 måneder efter dato for godkendelse af ansøgning om tilskud.

Udbetaling af tilskud

 • Udbetaling af tilskuddet sker senest 5 til 30 dage efter at dokumentation er indsendt til og godkendt af Energikøb ApS (i ferieperioder kan der forekomme længere ventetid).

Husk! For at få beløbet udbetalt, skal yderligere følgende opfyldes:

 • Materialerne på de medsendte kvitteringer af det udførte arbejde skal være udspecificerede, så ansøgning og kvittering tydeligt kan sammenholdes (skal markeres). Er der lavet et tilbud/ordrebekræftelse, skal det også sendes med.
 • Alt dokumentationen uploades på din profil.