Betingelser for at ansøge om tilskud til energiforbedringer igennem Energikøb ApS

Baggrund for udbetaling af tilskud

  • Folketinget har besluttet at fremme den grønne omstilling ved ved at indføre en række tilskudsordninger. Der ydes kun tilskud til energiforbedringer i eksisterende byggerier, virksomheder, bolig/andel samt ejerforeninger.
  • Energikøb ApS tilbyder at bistå som rådgiver når der skal ansøges om tilskud hos Energistyrelsen.
  • HUSK du skal ansøge om tilskud INDEN der bestilles/indkøbes materialer eller arbejdet påbegyndes.
  • Der giver tilskud jf. , eller specifikt beregnede sager. Der ydes kun tilskud til, hvad Energistyrelsen på forhånd har defineret.

Vigtige oplysninger vedrørende tilskuddet

Deadline

  • Arbejdet skal være udført og dokumentation (faktura, ordrebekræftelse og evt. tilbud) sendt ind på din sag senest 6 måneder efter dato for godkendelse af ansøgning om tilskud. Hvis projektet ikke kan afsluttes inden for de 6 måneder, skal EnergiKøb kontaktes.

Udbetaling af tilskud

  • Tilskuddet er skattefrit og overføres til den, når sagen er endeligt godkendt hos Energistyrelsen. Nå sagen er godkendt og der er sikkerhed for tilskuddet bringes til udbetaling, vil EnergiKøb fremsende en faktura for arbejdet med tilskudssagen.
  • Husk! For at få beløbet udbetalt, skal yderligere følgende opfyldes:
  • Materialerne på de/den medsendte kvittering/faktura for det udførte arbejde være udspecificerede, så ansøgning og kvittering tydeligt kan sammenholdes (skal markeres hvis der er flere materialer på samme kvittering/faktura). Er der lavet et tilbud/ordrebekræftelse, skal det også sendes med.
  • Alt dokumentationen uploades på din bruger, som du har modtaget loginoplysninger på fra Energistyrelsen. Energikøb kan også hjælpe med dette, såfremt det sendes til [email protected] hvor sags nr oplyses i mailen.

Øvrige betingelser

  • Tilskudspuljerne fra Energistyrelsen kører efter først til mølle princippet. EnergiKøb kan derfor ikke drages til ansvar, hvis ansøgningen om tilskud ikke bliver godkendt, eller hvis myndighederne eller de involverede parter ændrer lovgrundlaget for tilskudspuljerne.

Persondatapolitik 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du ansøger om energitilskud igennem os:

Navn, adresse, tlf.nr og mailadresse.

Vi registrerer dine personoplysninger for at kunne håndtere din tilskudsansøgning. Oplysningerne afgivet til [email protected] videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Personoplysninger registreres hos EnergiKøb ApS og gemmes efter gældende lovgivning.

Som registreret hos EnergiKøb ApS, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: [email protected]

Vi forbeholder os ret til at kontakte ansøger i forbindelse med spørgsmål til deres konkrete sager, ændringer i deres sag og i anden forretningsorienteret øjemed.