Skrotningspuljen

Folketinget har nu endelig givet et klart og enigt signal om at både naturgas og olie skal udfases til fordel for grøn fjernvarme og grøn strøm. Det betyder, at der kommer stigende afgifter på naturgas- og oliefyr samt en skrotningsordning, hvor der udløses et tilskud, når et fyr sendes til skrot for at gøre plads for en af de grønne varmekilder. Helt præcist natten til d. 22/6 blev folketinget enstemmigt enige om udarbejdelsen af en klimaaftale. Aftalen skal bidrage til en sænket CO2-udledning i Danmark. Klimaaftalen indeholder en betragtelig række af tiltag og initiativer, hvor omdrejningspunktet er at få udfaset alle individuelle naturgas- og oliefyr.

Ny skrotningsordning – udfasning af individuelle naturgas- og oliefyr

Skrotningsordningen eller også kaldet varmepumper på abonnement, betyder at vi danskere nu istedet for at købe varmepumpen, kan betale et fast månedligt beløb.

Den tidligere skrotningsordning, som gav økonomisk tilskud, når nogle ønskede at erstatte deres gamle fyr med en mere energivenlig varmekilde. Modsat den nye aftale om en skrotningsordning, var den gamle fra 2010 udelukkende rettet mod oliefyr. Med den nye aftale lægges der op til en skrotningsordning anno 2021, der både gælder for skrotningen af oliefyr og naturgasfyr.

Den tidligere skrotningsordning udmøntedes på samme måde som denne, i et kontant tilskud, som blev givet til boligejere, som udskiftede deres oliefyr enten med en luft til vand-varmepumpe, jordvarme eller fjernvarme.

Tilskuddet bliver kun givet til boligejere og kun til helårsboliger. Man skal altid have tilsagn om tilskud før man går igang med sit energibesparende projekt.

Læs mere om varmepumpe på abonnement på Energistyrelsen hjemmeside her.

Så stort et tilskud kan man få

De eksakte tilskudssatser er ikke fastsat endnu. Alligevel mener TEKNIQ Arbejdsgiverne, at de kan lave en kvalificeret beregning, der angiver, hvor meget en husejer kan opnå i tilskud, når de udskifter deres gas- eller oliefyr med en varmepumpe. De har fundet ud af, at man kan få mellem kr. 19.000 og kr. 22.000, hvis man skifter sit oliefyr ud. Tilskuddet afhænger af, om det drejer sig om radiatorer eller gulvvarme og om varmepumpen er mærket med A++ eller A+++. Skifter man et gasfyr ud ligger tilskuddet mellem kr. 18.500 og kr. 21.000. Igen er det afhængigt af, om det er radiator eller gulvvarme og hvilket A-mærke varmepumpen har. Det er bergenet ud fra et standarthus, der bruger 18.100 KWh i varmeforbrug.

Afgifterne stiger på de fossile brændsler

De politiske partier er alle sammen enige om, at satsen, for det man kalder rumvarmeafgiften og har tilknytning til de fossile brændsler, skal forhøjes. Derimod skal elvarmeafgiften sænkes både når det gælder private husholdninger og erhverv. Ændringerne vil træde i kraft d. 1/1 2021. Dermed bliver det dyrere at varme en bolig op med olie og gas og billigere ved brug af såkaldt grøn strøm, som er strøm fra miljøvenlig fjernvarme, jordvarme eller varmepumper.

Rumvarmeafgift-satsen for de fossile brændsler øges fra kr. 56,7 per gigajoule til kr. 62,3 per gigajoule. Samtidigt mindskes elvarmeafgift-satsen fra øre 15,5 per kWh til øre 0,4 per kWh for virksomheder og øre 0,8 per kWh for private. Det svarer til de satser, der er EU’s minimumssatser.

Glem ikke energitilskud eller håndværkerfradrag

Det er tydeligt, at der fra politisk hold gøres virkelig meget for, at boligejerne i Danmark skrotter deres gamle gas- og oliefyr og erstatter dem med grønne opvarmningskilder. Afgifterne stiger på olie og gas, der er mulighed for tilskud fra den føromtalte Skrotningspulje fra 2021, og derudover er der også mulighed for at få energitilskud, når man vil etablere en ny varmekilde.

Det grønne håndværkerfradrag kan ikke bruges sammen med tilskuddet længere. Enten får man tilskud eller håndværkerfradrag. Udskiftningen af et gammelt fyr med en af de nye grønne varmekilder er en stor udgift. Men der er lagt mange tiltag på bordet fra politisk side for at udfase olie og naturgas i private husstande. Så hvis man overvejer et skift af varmekilde, er det bestemt værd at kigge på de muligheder alle disse tiltag giver.

Copyright@Energikøb 2023
Top