Tilskud til Luft til vand Varmepumper og Jordvarme

Når du opvarmer din bolig med olie, naturgas eller el og bor i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas, kan en varmepumpe være et miljømæssigt og økonomisk godt alternativ.

Varmepumper vil være mest effektive i godt isolerede boliger med lave fremløbstemperaturer i varmeanlægget, gulvvarme, og huse med ret store radiatorer vil være ideelle.

Jordvarme eller luft/vand varmepumpeEnergitilskud til jordvarme og varmepumper

Jordvarme er effektivt, fordi jorden indeholder varme, selv i de koldeste måneder af året. Jordvarmeanlægget opvarmer både din bolig og dit brugsvand. Et jordvarmeanlæg kaldes også en væske-vandvarmepumpe.

Det kræver, en have på ca. 200-400 m2, da der skal graves jordvarmeslanger ned i den. Er haven ikke stor nok, er en luft til vand-varmepumpe et rigtigt godt alternativ, da den anvender varmen fra udeluften, frem for jorden.

Luft til vand-varmepumpen er sammensat af en udedel og en indedel placeret inde i boligen. Varmepumpen omdanner via luften varme og varmt vand til huset.

Luft til vand-varmepumper er ikke helt så energieffektive sammenlignet med jordvarmeanlæg. Besparelsen vil være lidt mindre end jordvarmeanlæg, men den vil være billigere at installere og den kræver ikke plads til nedgravning af jordvarmeslanger.

Stor besparelse samt tilskud til luft til vand varmepumpe

Jordvarmepumper er typisk den type, der giver dig den største besparelse.

Jordvarme er vedligeholdelsesfrit og stabilt. Ud over et lovpligtigt serviceeftersyn en gang om året, vil anlægget stort set passe sig selv, og et veldimensioneret varmepumpeanlæg vil uden problemer dække varmebehovet året rundt.

Luft til vand-varmepumper og jordvarme reducerer varmeregningen og dermed dit CO2-udslip og samtidig bliver du mindre afhængig af stigende energipriser.

Skorstensfejningen og olietanken forsvinder ligeledes.

Hvordan fungerer det

Jordvarme

Jordslangerne graves 80-120 cm ned i din have, i render med ca. 1,30 meters afstand.

Varmepumpen fylder typisk ikke mere end et stort køleskab og derfor kan anlægget som regel placeres i, bryggers, kælder eller fyrrum.

Luft til Vand varmepumpe

Udedelen sættes på fast underlag typisk med kort afstand til ydervæggen, som indedelen er tæt på. Indedelen placerer man alt efter plads osv. Rørene føres gennem væggen og udedelen forbindes med indedelen.

Undgå helst at montere varmepumpen tæt på terrassen. uden for soveværelsesvinduet eller naboens skel, da udedelen støjer lidt. De flest varmepumpefabrikanter kan dog lydreduceres, så det giver sjældent anledning til problemer.
Husk at vælg en model, der er konstrueret til nordiske temperaturforhold, så den ikke fryser fast ved kraftig vinterkulde.

Processen

  • Har du olie- eller gasfyr, udskiftes disse og varmepumpen sluttes til varmesystemet. Det vil som regel altid være en god idé at få lavet udskiftningen om sommeren.
  • Har du elvarme og vil konvertere til en varmepumpe, anbefales det, at du får lavet gulvvarme, hvis du alligevel skal have udskiftet gulv i forbindelse med en renovering af din bolig. Gulvvarmeslangerne lægges på armeringsnet eller varmefordelingsplader og sluttes til varmeanlægget. Vælger du radiatoranlæg, etablereres rør og radiatorer, så varmepumpen kan sluttes til varmesystemet. Igen vil det være en god idé at få gjort det om sommeren, da man typisk skal undvære varmt vand og varme et par dage. De fleste får dog etableret en midlertidig varmtvandsbeholder.

Vigtigt at huske

  • For at få tilskud til varmepumper, skal den fremgå på Energistyrelsens varmepumpeliste.
  • Det er vigtigt at få varmepumpen dimensioneret af en fagmand eller fabrikant. Dette sikrer, at varmepumpen har den korrekte størrelse i forhold til forbrugsmønster og hus størrelse.
  • Godkendelse til etablering af jordvarme skal søges hos kommunen.
  • Varmepumpeanlæg fungerer bedst, når du har gulvvarme eller store radiatorer, der kan køre på lave fremløbstemperaturer.
  • Jordvarmeanlægget registreres hos BBR-registret, så du kan få elreduktion.
  • Supplering af varmepumpen med solvarme til varmt brugsvand og centralvarme, kan betyde at du helt kan slukke varmepumpen om sommeren.
  • Prisen på en varmepumpe varier alt efter hvilken løsning man vælger. Se mere her.

Spørgsmål vedrørende energitilskud?

Har du yderligere spørgsmål vedrørende energispareordningen, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf 71 999 044 .

Ansøg om tilskud til gasfyr i 2015 her