Tilskud til Luft til vand Varmepumper og Jordvarme

Når du opvarmer din bolig med olie, naturgas, bio eller el, og bor i et område som ikke er udlagt eller har fjernvarme, kan du opnå et energitilskud. Samtidigt med energitilskuddet, er en varmepumpe et miljømæssigt og økonomisk godt alternativ.
Varmepumper vil være mest effektive i godt isolerede boliger med lave fremløbstemperaturer i varmeanlægget, gulvvarme, og huse med ret store radiatorer vil være ideelle.

Jordvarme eller luft/vand varmepumpe?

Energitilskud til jordvarme og varmepumperJordvarme er effektivt, fordi jorden indeholder varme, selv i de koldeste måneder af året. Jordvarmeanlægget opvarmer både din bolig og dit brugsvand. Et jordvarmeanlæg kaldes også en væske-vandvarmepumpe.

Det kræver, en have på ca. 200-400 m2, da der skal graves jordvarmeslanger ned i den. Er haven ikke stor nok, er en luft til vand-varmepumpe et rigtigt godt alternativ, da den anvender varmen fra udeluften, frem for jorden.

Luft til vand-varmepumpen er sammensat af en udedel og en indedel placeret inde i boligen. Varmepumpen omdanner via luften varme og varmt vand til huset.

Luft til vand-varmepumper er ikke helt så energieffektive sammenlignet med jordvarmeanlæg. Besparelsen vil være lidt mindre end jordvarmeanlæg, men den vil være billigere at installere og den kræver ikke plads til nedgravning af jordvarmeslanger.

Stor besparelse samt tilskud til jord eller  luft til vand varmepumpe

Jordvarmepumper er typisk den type, der giver dig den største besparelse.

Jordvarme er vedligeholdelsesfrit og stabilt. Ud over et lovpligtigt serviceeftersyn en gang om året, vil anlægget stort set passe sig selv, og et veldimensioneret varmepumpeanlæg vil uden problemer dække varmebehovet året rundt.

Luft til vand-varmepumper og jordvarme reducerer varmeregningen og dermed dit CO2-udslip og samtidig bliver du mindre afhængig af stigende energipriser.

Skorstensfejningen og olietanken forsvinder ligeledes.

Vil du gerne modtage nyheder om energitilskud-muligheder til varmepumper? – samt andre tips og tricks – så du kan spare både penge og energi!

SÅ KAN DU MED FORDEL SKRIVE DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV, SOM MAKS UDKOMMER 4-6 GANGE OM ÅRET!.

Få 3 uforpligtende tilbud på en varmepumpe, der passer til jeres bolig.
Det er helt gratis- udfyld blot lidt informationer

Hvordan fungerer det?

Jordvarme

Jordslangerne graves 80-120 cm ned i din have, i render med ca. 1,30 meters afstand.

Varmepumpen fylder typisk ikke mere end et stort køleskab og derfor kan anlægget som regel placeres i, bryggers, kælder eller fyrrum.

Luft til Vand varmepumpe

Udedelen sættes på fast underlag typisk med kort afstand til ydervæggen, som indedelen er tæt på. Indedelen placerer man alt efter plads osv. Rørene føres gennem væggen og udedelen forbindes med indedelen.

Undgå helst at montere varmepumpen tæt på terrassen, uden for soveværelsesvinduet eller naboens skel, da udedelen støjer lidt. De flest varmepumpefabrikanter kan dog lydreduceres, så det giver sjældent anledning til problemer.
Husk at vælg en model, der er konstrueret til nordiske temperaturforhold, så udedelen ikke fryser fast ved kraftig vinterkulde.

Processen

 • Har du olie- eller gasfyr, udskiftes disse og varmepumpen sluttes til varmesystemet. Det vil som regel altid være en god idé at få lavet udskiftningen om sommeren.
 • Har du elvarme og vil konvertere til en varmepumpe, anbefales det, at du får lavet gulvvarme, hvis du alligevel skal have udskiftet gulv i forbindelse med en renovering af din bolig. Gulvvarmeslangerne lægges på armeringsnet eller varmefordelingsplader og sluttes til varmeanlægget.
 • Vælger du radiatoranlæg, etableres rør og radiatorer, så varmepumpen kan sluttes til varmesystemet. Igen vil det være en god idé at få gjort det om sommeren, da man typisk skal undvære varmt vand og varme et par dage. De fleste får dog etableret en midlertidig varmtvandsbeholder.

Vigtigt at huske

 • Det er vigtigt at få varmepumpen dimensioneret af en fagmand eller fabrikant. Dette sikrer, at varmepumpen har den korrekte størrelse i forhold til forbrugsmønster og hus størrelse.
 • Godkendelse til etablering af jordvarme skal søges hos kommunen.
 • Varmepumpeanlæg fungerer bedst, når du har gulvvarme eller store radiatorer, der kan køre på lave fremløbstemperaturer.
 • Supplering af varmepumpen med solvarme til varmt brugsvand og centralvarme, kan betyde at du helt kan slukke varmepumpen om sommeren.
 • Prisen på en varmepumpe varier alt efter hvilken løsning man vælger.

Få rabat på dit elforbrug

Når din primære opvarmnings kilde i din bolig er er el kan du få en såkaldt elreduktion. Det vil sige at opvarmer du din bolig med alle former for el – også varmepumpe, vil du være berettiget elreduktion.
Elreduktionen får du for den del af dit forbrug der er højere end 4.000 kwh per år. Elreduktionen udgør i skrivende stund 82,13 øre per kwh inklusive moms. Det vil sige at du rent faktisk kun betaler ca. 1,4 kr pr kwh, i stedet for ca 2,20 kr, hvis du opvarmer din bolig med el

Sommerhuse er også omfattet af ordningen hvis du har fået dispensation til helårsbrug.

 • Du kan få elreduktion med tilbagevirkende kraft.
 • Det kræver at du kan dokumentere at der har været elvarme som primær opvarmning.
 • Du får kun reduktionen, hvis din bolig er opført som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som din primære opvarmningskilde.

Sådan får du elreduktion

 1. Kig på din BBR-meddelelse
  På BBR-meddelelsen skal det fremgå at opvarmningsformen er el baseret.
  Fremgår det ikke af din BBR-meddelelse, at du har elvarme som primær opvarmningskilde, skal du tage fat i din kommune og få det ændret. Når du har gjort det skal du tage fat i energiselskabet, og blive registreret med el. Du vil herefter være berettiget til elreduktion.
 2. Send din BBR-meddelelse
  Fremgår det af din BBR-meddelelse, at du bruger elvarme som primære opvarmningskilde, og i ikke i forvejen får reduktionen, skal du sende din BBR til dit energiselskab og så vil du derefter opnå elreduktion.

Spørgsmål vedrørende energitilskud?

Har du yderligere spørgsmål vedrørende tilskud fra varmepumpepuljen, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf 71 999 044  eller via kontaktformularen.

Få 3 uforpligtende tilbud på en varmepumpe, der passer til jeres bolig.
Det er helt gratis- udfyld blot lidt informationer

Indberetning tilskud
Copyright@Energikøb 2023
Top