Spørgsmål ved ansøgning om energitilskud

Her vil du finde svarene på de mest stillede spørgsmål, når du vil ansøge om energitilskud igennem Energikøb.

 • Jeg har udfyldt en fuldmagt hos EnergiKøb. Må jeg påbegynde arbejdet med det samme?

Efter indsendelsen af din fuldmagt, vil du modtage en kvittering på mail fra os. Dette er IKKE en godkendt ansøgning om tilskud, så det er vigtigt understrege, at du IKKE må bestille, købe materialer/håndværker eller igangsætte projektet inden du har fået tilsagn om tilskud.

Vi vil når Bygningspuljen åbner igen, forsøge at få indsendt din ansøgning om tilskud hos Energistyrelsen. Vi kan ikke garantere at du vil få en godkendt ansøgning om tilskud, da Bygningspuljen kører efter først til mølle princippet.

 • Hvordan beregnes tilskuddets størrelse?

Tilskuddets størrelse beregnes på baggrund af Bygningspuljens forudsætninger. Du kan gå ind på SparEnergi, og lave en beregning på hvad du kan opnå i tilskud til dine energiforbedringer. Beregn tilskuddet her.

Bemærk at din bolig skal have et gyldigt energimærke fra efter 1 oktober 2012, og være E,F eller G mærket før du kan ansøge om tilskud. (Gælder ikke varmepumper, da der ikke er krav om energimærke, hvis der kun ansøges om tilskud til dette)

 • Hvornår og hvordan udbetales tilskuddet?

Når du er færdig med din tilskudssag – skal der anmodes om udbetaling af tilskud hos Energistyrelsen. Her skal du sende os relevant dokumentation, som skal dokumentere at energiforbedringerne er udført jf. kravene i Bygningspuljen.

Dokumenter

 1. Liste over fakturaer (regningsbilag) og betalingsbilag (f.eks. bankoverførsel)
 2. Fakturaer for indkøb og arbejdsløn
 3. Dokumentation for betaling, både afsender (dig) og modtager skal fremgå af dokumentationen
 4. Energistyrelsens afgørelse om udbetaling af tilskud
 5. For tilskudsbeløb på 500.000 eller derover, skal du medsende revisorerklæring for revidering af projektregnskab

Oplysninger på fakturaer/regningsbilag:

 • Den udførende virksomheds CVR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer
 • Den bygningsejer og den adresse, som arbejdet vedrører
 • Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet
 • De materialer og produkter, som er indkøbt, samt omfanget af det arbejde, som er udført (arbejdets karakter, produkttype, installeret areal i m2, mv.)

Indeholder regningsbilag materialer, produkter eller arbejdstimer, der hører til ikke-tilskudsberettigede forbedringer, skal det markers, hvilke dele det  omhandler.

Bilagsliste

Har du mere end 5 bilag, skal du udfylde en bilagsliste med følgende oplysninger:

 • Navne på de vedhæftede dokumenter
 • Bilaglisten kan downloades her.

Vi kan først søge om udbetaling af tilskud, når ALLE energiforbedringer er gennemført.

 • Udbetaling

Udbetalingen sker til din NemKonto og er ikke skattepligtigt.

 • Tidsfrist

Du skal ansøge om udbetaling senest 30 dage efter projektets afslutning.

 • Kan jeg søge om tilskud til flere ting?.

Ja det kræver blot at du udfylder en ny fuldmagt pr tiltag du vil søge til.

 • Kan jeg modtage tilskud, selvom jeg selv udfører energiforbedringerne af min bolig?

Du må gerne selv indkøbe materialer, men arbejdet skal ALTID udføres af en virksomhed med gyldigt CVR nr.

 • Hvor lang tid går der før tilskuddet udbetales?

Når sagen er færdig og vi anmoder om udbetaling af tilskud hos Energistyrelsen, kan der gå op til 8 uger før pengene står på din konto.

 • Jeg er startet på mit projekt – kan jeg så stadig få tilskud?.

Hvis du allerede har indkøbt materialer eller fået udført arbejdet, kan du ikke få tilskud. Dette skyldes at der skal foreligge en godkendt ansøgning fra og godkendelse fra Energisyrelsen, inden arbejdet kan igangsættes.

 • Jeg fandt ikke det svar jeg ledte efter. Hvad gør jeg?

Har du yderligere spørgsmål, vil det glæde os at besvare dem. Vi kan fanges på [email protected] eller tlf 71 999 044.

BEMÆRK:
Vi har også en stor oversigt med gode forklaringer og information til de fleste områder i Energispare oversigten

information om energitilskuddet

Lad os tale sammen