Energibesparelser i Danmark

Danmark er i manges øjne et foregangsland, når det gælder energieffektiviseringer. Derfor er der fra politisk side af, ambitioner om at vi alle sammen sparer på energien (både el og varme). I klimapuljen er der afsat 2,3 mia kroner til fremme den grønne omstilling frem mod 2026.

Om Bygningspuljen

I Bygningspuljen, hvor danske boligejere kan få energitilskud til deres energiforbedringer, er der afsat 1,3 mia. kr. fra år 2021. her forventer man at reducere CO2-udledningen med 700.000 ton hen imod 2030. En del af denne CO2-reduktion, vil indbefatte at der konverteres op mod 70.000 oliefyr og 170.000 gasfyr.

Der findes også en Erhverspulje som kun retter sig mod erhverv. Den kan du læse mere om her.

Energibesparelser giver kontante tilskud

Energikøb kan hjælpe dig med at få del i de 1,3 mia tilskudskroner, til energiforbedringer i din bolig. Ved at du giver os en fuldmagt kan vi varetage din ansøgning til energiforbedringer. Læs mere her.

Se hvordan du nemt håndterer dine energibesparelser og hvad det udløser af  tilskud i videoen herunder.

Hvornår udbetales tilskuddet?.

Når du er færdig med din tilskudssag, skal al relevant dokumentation sendes til EnergiKøb, så der kan anmodes om udbetaling hos Energistyrelsen. Her oplever vi en del fejl, når vi modtager dokumentationen:

Typiske fejl og mangler i forbindelse med anmodning om udbetaling:

  • Faktura, f.eks. start- og slutdato
  • Modtager-id på (enten registrerings- og kontonummer eller indbetalingsnummer) betalingsbilag
  • Arealer, af f.eks. vinduer og ydervæg
  • Manglende certifikat-nr på vinduer
  • Angivelse af mm tykkelse på efterisolering
  • Specifikationer på varmepumpe. (Model og Energimærke)

Hvis er mangler dokumentation til sagen, vil du blive orienteret om dette på mail.

Behandlingstiden hos Energistyrelsen,  fra der anmodes om tilskud kan være op til 8 uger, før pengene står på din konto.

Husk at ansøgningen om tilskud, skal være godkendt af Energistyrelsen  inden køb, bestilling af materialer,  eller igangsættelse af dine energiforbedringer tiltag.

information om energitilskuddet
Top