Energibesparelser i Danmark

Energiselskaberne (el, gas, fjernvarme og olieselskaberne) i Danmark har fået til opgave at sørge for, at vi alle sammen sparer på energien (både el og varme). Hvert år får selskaberne et energisparemål, som de skal sørge for, at vi som forbrugere når. Det gælder både energibesparelser i virksomheder, boliger samt sommerhuse.

Om energispareaftalen

Energispareaftalen er udviklet i et samarbejde mellem el-, naturgas-, fjernvarme- og olieselskaber, som alle er forpligtet til at gennemføre energibesparelser hos private forbrugere, virksomheder, det offentlige, m.m.

Energibesparelser giver kontante tilskud

Energikøb giver dig muligheden for at indberette  og få tilskud  for dine energiforbedringer. Via vores indberetningsystem, har vi formået at forenkle processen når du vil søge om tilskud til dine energiforbedringer.

Når du opretter en sag, vil du med det samme kunne se, hvad du får i tilskud. Se hvordan du nemt håndterer dine energibesparelser og hvad det udløser af  tilskud i videoen herunder. Du kan også printe en brugervejledning ud her:

 Husk at ansøge om tilskud inden bestilling af materialer,  eller igangsættelse af det energibesparende tiltag.

information om energitilskuddet