Energibesparelser i Danmark

Energiselskaberne (el, gas, fjernvarme og olieselskaberne) i Danmark har fået til opgave at sørge for, at vi alle sammen sparer på energien (både el og varme). Hvert år får selskaberne et energisparemål, som de skal sørge for, at vi som forbrugere når. Det gælder både energibesparelser i virksomheder, boliger samt sommerhuse.

Om energispareaftalen

Energispareaftalen er udviklet i et samarbejde mellem el-, naturgas-, fjernvarme- og olieselskaber, som alle er forpligtet til at gennemføre energibesparelser hos private forbrugere, virksomheder, det offentlige, m.m.

Energibesparelser giver kontante tilskud

Energikøb giver dig muligheden for at indberette  og få tilskud  for dine energiforbedringer. Via vores indberetningsystem, har vi formået at forenkle processen når du vil søge om tilskud til dine energiforbedringer.

Når du opretter en sag, vil du med det samme kunne se, hvad du får i tilskud. Se hvordan du nemt håndterer dine energibesparelser og hvad det udløser af  tilskud i videoen herunder. Du kan også printe en brugervejledning ud her:

Hvornår udbetales tilskuddet?.

Når du er færdig med din tilskudssag, og du har sendt sagen ind til endelig godkendelse, skal sagen gennemgås af os. Hvis al relevant dokumentation er tilknyttet sagen, vil den blive godkendt og du vil modtage et udbetalingsbilag på mail, hvor datoen for udbetaling vil fremgå. Fra sagen godkendes, går der 30 dage + en bank dag, før pengene står på din konto.

Hvis er mangler dokumentation til sagen, vil du blive orienteret om dette på mail. Du skal herefter så logge ind på din sag, tilknytte den manglende dokumentation og indsende sagen igen. Derved vil behandlingstiden også forlænges, alt efter hvor hurtigt du indsender den manglende dokumentation.

Behandlingstiden fra en sag indsendes til endelig godkendelse, og pengene står på din konto, kan derfor være op til 45 dage.

Husk at ansøgningen om tilskud, skal være godkendt  inden køb, bestilling af materialer,  eller igangsættelse af det energibesparende tiltag.

information om energitilskuddet