Tilskud vinduer

Der gives ikke længere tilskud til vinduer

Målsætningen for energivinduer i dag, er at udvikle muligheden for det bedst mulige termiske indeklima med laveste energiforbrug.

I private boliger er behovet anderledes end i erhvervsbygninger hvor vinduer typisk både har en arkitektonisk funktion, som ofte giver udfordringer i forhold til energiforbrug.mærkning energivinduer med energitilskud

Vinduesarealet i en privat bolig, er ofte så stort at isoleringsevnen er meget vigtig. De mindre arealer end i erhvervsbygninger giver også anledning til bedre valg af isoleringsevne, da kuldenedfald vil genere indeklimaet mere end i de større bygninger.

Bl.a. derfor ser vi typisk, at energivinduer vælges ud fra pris kontra isoleringsevne og sekundært udseende.

I dag er det blevet langt lettere og mere simpelt at gennemskue et vindues samlede isoleringsevne, da der er indført mærkningsordning på niveau med den vi kender fra f.eks. køleskabe.
Skalaen går fra A til F, hvor A naturligvis har bedst mulige isoleringsevne.

Opbygningen af energivinduerne

I dag er vinduerne fyldt med argon eller krypton, der i sig selv har noget egentlig ekstra god isolerende evne, men det har de to gasarter, når de er i forbindelse med energibelægningen på glassets overfalde.

Glassets belægning sørger for at slippe kortbølger igennem, så der kommer varme ind i stuen via sollys og forhindrer langbølger i at slippe ud, så varmen forbliver inde i stuen.

Der anvendes i dag både ”hårde” og ”bløde” belægninger, hvor de hårde kan vende ud af, mens de bløde kun kan vendes ind ad, da de ellers beskadiges (altså vende ind mod mellemrummet af ruden)

Det er både belægningen og rammen på energivinduet, der er med til at skabe isoleringsevnen.

Vinduets samlede isoleringsevne udtrykkes ved en U-værdi, som er medtaget ved opgørelsen i energimærket.

Mange har i øvrigt den opfattelse af 2 lags energiruder er sammensat af 2 energiruder og dermed dobbelt så isolerende, hvilket desværre ikke er tilfældet. 2 lag betyder, at der er et ekstra stykke enkelt glas inde i vinduet og det er gjort tykkere, men det er ikke dobbelt op, hverken på tykkelse eller ydelse.

Varm -og kold kant

Noget af de nyeste indenfor topisolerende energiruder, er kanter af plastic frem for aluminium.
Kanten bliver dermed ikke kold og en kuldebro fjernes.

Ved moderne topisolerede huse vil kold kant ofte give anledning til fugtdannelse nær aluminium kanterne på glasset, det kan undgås med ”Varm kant”.

Sådan får du tilskud til vinduerne

For at kunne opnå tilskud til dine nye vinduer skal de først og fremmest være energimærkede A eller B. Der gives ikke tilskud til vinduer med energimærke C.

Siden bygningsreglementet for 2015 trådte i kraft, er det et krav, at alle nye vinduer har minimum  energimærke B.

Der skal sammen med faktura for indkøbte materialer eller udført arbejde, indsendes dokumentation for at der er tale om A eller B mærkede vinduer. En stykliste fra vindues producenten vil sammen med et energimærke på vinduerne være tilstrækkeligt.

Det er m2 på vinduer og døre der skal indberettes(ydermål karmmål), og ikke hele husets m2.

Når vinduerne skiftes, kan du i dag vælge kun at skifte glasset, men ofte er det en gode ide, at skifte rammen med, så der ikke opstår en kuldebro.

Tilskuddet afhænger ikke af, hvad du betaler for vinduerne og montering, men derimod af, hvor meget energi du teoretisk vil kunne spare et år frem.
Se det afhænger af hvilken varmekilde huset opvarmes med og hvilken type energimærke de nye vinduer har.

Skal du lave en komplet energirenovering over en flerårig periode, er det derfor ofte en god idé, at skifte vinduer og isolering som det første og vente med varmekilden, så du opnår tilskud i forhold til gammel varmekilde.

Indberetning tilskud