Bygningspuljen

Bygningspuljen er en markedsbaseret pulje, som gælder fra 2021 til og med 2024. Bygningspuljen er målrettet projekter, hvor der arbejdes med energibesparelse i bygninger beregnet på helårsbeboelse. Tilskudsordningen har således til formål at motivere bygningsejere, til at gå i gang med projekter, der energiforbedrer deres boliger.

Projekterne til energiforbedring af boligerne, kan bestå af både et og flere tiltag, der beskrives nærmere. Energiforbedringsprojekterne kan vedrøre bygningens drift, forsyning eller klimaskærm. Ansøgningerne til bygningspuljen prioriteres efter, hvor store energibesparelser der er, målt i forhold til beboelsesarealet. Tilskuddet, man søger i bygningspuljen ydes med udgangspunkt i, hvor store energibesparelser, der forventes at blive realiseret, når energiforbedringsprojektet beregnes.

Når der søges i bygningspuljen, skal der være et gyldigt energimærke på din bolig. Dette gælder dog kun hvis du ansøger til andre ting end luft til vand eller jordvarmepumpe. Den vil fungere som dokumentation for, hvilken stand bygningen energimæssigt har. Det kan dog være en forholdsmæssig stor udgift at få udarbejdet en energimærkning, og beløbet kan virke stort holdt op imod det tilskud, der gives til energiforbedringen.

Derfor kan man også i nogle tilfælde, få tilskud til energimærkningen af bygninger, hvis den anvendes som dokumentation i forbindelse med en ansøgning via tilskudsordningen. For at få tilskud til energimærkningen er der dog nogle fastsatte betingelser, der skal overholdes.

Har du spørgsmål til Bygningspuljen kan du evt tjekke vores FAQ ud hvor de hyppigste spørgsmål er listet.

Ellers er du altid velkommen til at kontakte EnergiKøb på tlf 71999044 eller E-mail [email protected]

Indberetning tilskud
Copyright@Energikøb 2023
Top