Nye tilskudsordninger vedrørende energitilskud 2021

 2021 bliver hermed også et år, hvor både private og erhvervslivet kan søge om statslige støttekroner, når den nye tilskudsordning vedrørende energitilskud træder i kraft. Hermed bliver det endnu nemmere og billigere at omstille til den grønne varme igennem en miljøvenlig varmepumpe – eller forbedre klimaskærmen på boligen. Det er Energistyrelsen, der står bag tilskudsordningen, som bygger videre på klimaaftalen, der blev indgået i juni, og de håber på, at ordningen kan være med til at motivere endnu flere til at introducere deres hjem eller virksomheder for en grønnere varmeløsning.

Den politiske baggrund

De nye tilskudsordninger er et resultat af den klimaaftale, der blev indgået i juni 2020 af den danske regering. Denne aftale flytter en del af de danske statslige støttekroner hen i tre tilskudspuljer, som vil være en støtte for både private boligejere men også for erhvervslivet. Eksperter på området er samtidig glade for, at politikerne hermed konkret handler på baggrund af klimaaftalen, og at der derfor rent faktisk sker noget på området.    

 De tre tilskudspuljer

De tre tilskudspuljer, som skal være med til at fremme den grønne omstilling, blev offentliggjort af Energistyrelsen torsdag d. 27. august og omhandler bygningspuljen, erhvervspuljen og skrotningsordningen.

  • Bygningspuljen er målrettet helårsbeboelse og omfattet bl.a. skrotning af olie- og gasfyr, installation af mekanisk ventilation og forbedringer af bygningers klimaskærm. Læs mere her
  • Erhvervspuljen er målrettet erhvervsvirksomheders konvertering væk fra fossile brændsler, energieffektivisering af processer, der ikke kan konverteres til el, samt effektivisering af intern transport med fx gaffeltrucks og traktorer. Læs mere her
  • Skrotningsordningen er målrettet udbredelse af varmepumper på abonnement, som er et forretningskoncept, hvor virksomheder mod betaling ejer og driver varmepumper installeret hos virksomhedernes kunder. Læs mere her

 Tilskud til varmepumper:

Fælles for de to nye tilskudordninger: Skrotningsordningen og Bygningspuljen er at der KUN gives tilskud til luft til vand og jordvarmepumpe.

Der gives ikke længere tilskud til luft til luft varmepumper, ny gaskedel, konvertering fra olie til fjernvarme/gas og bio samt olie til biokedel.

Indberetning tilskud

COVID-19 – effekten

Det er nok ikke en overraskelse for nogen, at samfundet, vi lever i i dag, er meget anderledes fra det samfund, vi levede i sidste år. Det ses bestemt også i de forskellige brancher. Da den gamle tilskudsordning løber ud ved udgangen af 2020, vil erhvervsvirksomheder der beskæftiger sig med energirenovering, blive ramt dobbelt så hårdt i og med, at der både ses en nedjustering af arbejdsopgaver samt en manglende statslig støtte. Derfor er det naturligvis en kærkommen nyhed at de nye tilskudsordninger er kommet.