Nye tilskudsordninger vedrørende energitilskud

 Både private og erhvervslivet kan søge om statslige støttekroner, med de nye tilskudsordninger vedrørende energitilskud  Hermed bliver det endnu nemmere og billigere at omstille til den grønne varme, igennem en miljøvenlig varmepumpe – eller forbedre klimaskærmen på boligen. Det er Energistyrelsen, der står bag tilskudsordningen, som bygger videre på klimaaftalen, og forventningen er at ordningen, kan være med til at motivere endnu flere til at optimere deres hjem eller virksomhed til en grønnere varmeløsning, eller anden energibesparende foranstaltning.

Den politiske baggrund

De nye tilskudsordninger er et resultat af den klimaaftale, der blev indgået i juni 2020 af den danske regering. Denne aftale flytter en del af de danske statslige støttekroner hen i tre tilskudspuljer, som vil være en støtte for både private boligejere men også for erhvervslivet. Eksperter på området er samtidig glade for, at politikerne hermed konkret handler på baggrund af klimaaftalen, og at der derfor rent faktisk sker noget på området.    

De tre tilskudspuljer

De tre tilskudspuljer, som skal være med til at fremme den grønne omstilling, omhandler varmepumpepuljen, erhvervspuljen og skrotningsordningen.

  • Varmepumpepuljen er målrettet helårsbeboelse og omfatter konvertering til luft vand eller jordvarmepumpe. Læs mere her
  • Erhvervspuljen er målrettet erhvervsvirksomheders konvertering væk fra fossile brændsler, energieffektivisering af processer, der ikke kan konverteres til el, samt effektivisering af intern transport med fx gaffeltrucks og traktorer. Læs mere her
  • Skrotningsordningen er målrettet udbredelse af varmepumper på abonnement, som er et forretningskoncept, hvor virksomheder mod betaling ejer og driver varmepumper installeret hos virksomhedernes kunder. Læs mere her

Fælles for Skrotningsordningen og Varmpumpepuljen er at der KUN gives tilskud til luft til vand og jordvarmepumpe.

Der gives ikke længere tilskud til luft til luft varmepumper, ny gaskedel, konvertering fra olie til fjernvarme/gas og bio samt olie til biokedel.

Energitilskud

Bygningspuljen afløses, af en tilskudspulje til varmepumper og en til energiforbedringer.

Der vil fortsat være en erhverspulje målrettet:

  • Fremstillingsvirksomheder
  • Bygge- og anlægsvirksomheder
  • Landbrug, skovbrug og gartneri
  • Engroshandel
  • Detailhandel
  • Privat service
  • M.fl.

Indberetning tilskud

Copyright@Energikøb 2023
Top