CO2 tilskud til private og virksomheder

Hvilke CO2 tilskud kan du opnå til renovering?

Hvis du skal i gang med at foretage en renovering af din bolig, så bør du inden da få undersøgt mulighederne for at få tilskud til netop dette. Som borger i Danmark forelægger der nemlig mulighed for, at du kan få et tilskud til renoveringen af din bolig.

Det er dog ikke alle typer af renoveringer, som man kan få et tilskud til, men der er dog alligevel en lang række ting, som du har mulighed for at få et tilskud til, og det er samtidig også sådan, at det kan være en rigtig god investering for dig at få lavet omfattende renoveringer, eftersom det på længere sigt vil kunne betyde, at du opnår nogle meget store besparelser på din forbrugsregning.

Hvilke ting kan jeg ansøge om at få tilskud til?

Når en energirenovering skal finde sted, så vil du kunne ansøge om at modtage tilskud til følgende ting:

Der vil være mulighed for at få et tilskud til ovenstående ting som privat. Som erhverv er der mange andre former for renoveringer, som kan udløse tilskud.

Få tilskud fra Energistyrelsen som virksomhed

Hos Energistyrelsen har du mulighed for at få et tilskud, hvis du har planer om at foretage en investering i energibesparende projekter.

Ved at gøre brug af muligheden for at få tilskud fra Energistyrelsen kan du forvente, at der kan være en del penge for dig at spare – særligt hvis du skal have lavet nogle lidt større energirenovationer, eller hvis der skal laves større investeringer i vedvarende energi. Der ydes fra Energistyrelsens side støtte til en række forskellige virksomheder.

Det kan virksomheder få CO2 tilskud til

Der findes en lang række af installationer i dit hjem, så du kan få et tilskud fra Energistyrelsen til. Dette omfatter blandt andet følgende:

• Konvertering af forskellige anlæg fra fossile brændsler til vedvarende energi. Dette omfatter blandt andet, varmepumper, led belysning, biogas samt biomasse
• Øvrige energibesparende tiltag i virksomheden

Få støtte til omkostninger

Energistyrelsen giver dig mulighed for at få støtte til nogle af de mange omkostninger, der kan være i forbindelse med investering i vedvarende energikilder. Blandt andet vil du have mulighed for at få tilskud til projektudvikling samt ekstern rådgivning. Dette omfatter desuden også udarbejdelse af ansøgningsmaterialer samt projektering og energisyn.

Dette vil altså betyde, at du både vil have mulighed for at få et tilskud til køb af produkter og materialer samt til selve det stykke arbejde, som du vil få udført af den håndværker, der skal lave arbejdet for dig.
Hvor store beløb kan man opnå i co2 tilskud fra Energistyrelsen?
Det beløb som du vil kunne opnå i tilskud til Energistyrelsen afhænger naturligvis rigtig meget af, hvor stor en energirenovation, du skal have lavet. Det forholder sig således, at det tilskud du vil være berettiget til at modtage vil være baseret på, hvor meget energi du vil komme til at spare som følge af den renovering, du får lavet.

Dette betyder altså, at jo mindre energiforbrug du vil have som følge af implementeringen af den/de energivenlige tiltag, jo større tilskud vil du være berettiget til at modtage.

Copyright@Energikøb 2023
Top