Energitilskud til boligforeninger

Hvis du ejer en boligforening og planlægger at renovere den, så den bliver mere energimæssig korrekt, bør du undersøge mulighederne for at få et energitilskud. Et sådant tilskud kan nemlig sikre dig store besparelser, fordi det dækker en del af udgifterne.

Hvis du er interesseret i at modtage et energitilskud, skal du huske at søge om det inden energirenoveringen påbegyndes. Her kan du læse om, hvad et energitilskud er, og hvordan du som boligforening kan søge om det.

Hvad er energitilskud?

Et energitilskud er et økonomisk tilskud, som skal bruges til at forbedre boligforeningers ejendomme, så de bliver mere energirigtige. Tilskuddet gør det muligt for boligforeningerne at renovere deres bygninger, så de bliver mere attraktive at bo bla. i form af en lavere energiregning. Samtidig bidrager man til den grønne omstilling, som Danmark i disse år og fremadrettet er igang med.

Havde boligforeninger ikke mulighed for at søge om disse ekstra penge, kan det være svært at finde penge nok, fordi de er nødsagede til at bruge mange penge på vedligeholdelse, drift og administration dagligt.

Boligforeninger og energitilskud

En boligforening er en forening, som administrerer boliger i selvstændige ejendomme og afdelinger. De har ofte flere forskellige afdelinger, som har fælles administration og bestyrelse, men som har eget regnskab og økonomi. Det er op til boligforeningerne selv at sørge for vedligeholdelse og istandsættelse af deres ejendomme, hvilket er en stor opgave, som kræver en stor sum penge.

Hvis en boligforening skal istandsætte dets bygninger med henblik på at gøre dem mere energirigtige, kan foreningen søge om et energitilskud igennem EnergiKøb. De får kun godkendt ansøgningen, hvis tilskuddet skal bruges til at gøre boligforeningen mere energirigtig. Energitilskuddet gives efter en beregning af, hvor stor en energibesparelse renoveringen af ejendommen vil have i fremtiden.

Der kan søges om tilskud til følgende

Det er kun ansøgninger med et eller flere af nedenstående formål, som godkendes. En boligforening kan søge om tilskud til:

Sådan søger en boligforening om tilskud

Når en boligforening skal søge om et energitilskud, er der en række faktorer, som foreningen skal være opmærksom på. Først og fremmest skal man søge forud for renoveringen, fordi tilskuddet ikke betales bagudrettet.

Det er også en god idé at alliere sig med en håndværker, som kan give et bud på, hvor omfattende renoveringen vil være, og hvad den vil koste.

Når din boligforening er klar til at søge, skal I gøre følgende:

  1. Indhente et tilbud på energirenoveringen fra en håndværker
  2. Ansøge om et energitilskud igennem Energikøb
  3. Vente på accept af ansøgningen
  4. Få energirenoveringen udført af en håndværker
  5. Få en dokumentation for det færdige arbejde og indsende en kvittering til Energikøb
  6. Modtage tilskuddet

Hvor stort et energitilskud er det muligt at få?

Energitilskuddet udbetales ud fra energistyrelsens udregning om, hvor mange kilowatt timer, renoveringen til spare fremover.

Indberetning tilskud

Copyright@Energikøb 2023
Top