Håndværkerfradrag og Energitilskud 2018

Håndværkerfradraget(servicefradraget gøres permanent fra 2018 og frem

Efter finansloven er faldet på plads, er håndværkerfradraget blevet gjort permanent fra 2018 og frem. Du vil stadig både kunne opnå fradrag til serviceydelser og håndværksmæssige projekter.

Der er kommet nye ting til du kan få fradrag for, som f.eks. installation af tyverialarm i boligen, men der er også en række ting der i 2018 og frem ikke længere er fradragsberettiget.

Følgende er ikke længere fradragsberettiget:

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til elbiler
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly

Her kan du se hvad der udløser håndværker fradrag, og der samtidig kan ansøges om energitilskud til. Der gives dog ikke energitilskud til reparationer på varmeanlæg

Klimaskærm

 • Isolering af loft og tag
 • Isolering af ydervægge samt isolering af gulv
 • Hulmursisolering (ikke tilskudsberettiget)
 • Udskiftning af ruder, vinduer, yderdøre, terrassedøre med glas
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg

Varmeanlæg

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg. Håndværkerfradrag gives ikke til oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler. Her kan der dog søges energitilskud til alle former for udskiftning af eksisterende varmeanlæg.
 • Solvarmeanlæg inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation

Tagarbejde er desværre ikke omfattet af hverken energitilskud eller håndværkerfradraget. Der kan dog opnås energitilskud til selve isoleringsdelen af tagkonstruktionen.

Energitilskud 2018 sammen med håndværkerfradraget

For private boligejere, andelshavere, udlejer, virksomheder eller alle andre der vil energioptimere, kan der sammen med håndværkerfradrag opnås skattefrie tilskud.

Energitilskuddet er en overset ydelse, som går fint hånd i hånd med håndværkerfradraget. Håndværkerfradraget har været markedsført kraftigt af brancheforeningerne og har derfor haft en bredere dækning.

Tilskuddet til energiforbedrende tiltag også kaldet energirenovering, kan ansøges hos Energikøb.dk af alle i Danmark.

Tilskuddet har til formål, at motivere til energibesparelser, så Danmark kan opnå sine 2020 C02 mål. Staten og de energiproducerende selskaber indgik i 2016 en ny aftale omkring energitilskuddet, som pålægger net og forsyningsselskaberne, at nedbringe C02 udslip.
Det betyder, at alle forsyningsselskaberne (El og fjernvarme) skal ud og finde energibesparelser og dokumentere dem.
Derfor er de interesserede i at købe dine energibesparelser og det gør de ved at give et tilskud til dig, når du monterer/installerer en energibesparende foranstaltning i dit hjem, virksomhed m.m. (dog ikke hvidevarer og tv)

OBS: Skal du renoverer? Få 3 uforpligtende tilbud fra en håndværker hos vores samarbejdspartner.
Læs mere her

Du kan få tilskud til:

– Udskiftning af gammel ineffektiv varmekilde til nu moderne energieffektiv model f.eks. Oliefyr, Gasfyr og Fjernvarme
Isolering af loft, kælder, vægge og etageadskillelese
– Installering af solfangeranlæg
Isolering af varmerør
Udskiftning af gamle radiatorventiler til nye termostater
Skift af gamle ruder til energivinduer
– Skift af yderdøre til energieffektive døre og porte
Montering af varmepumpe
Etablering af jordvarme
Skift af glødepære og halogen til LED belysning

Der er rigtig store muligheder i energitilskuddet og beløbet beregnes på baggrund af et standardværdikatalog, som vedligeholdes af Teknisk institut.

Der er ganske enkelt lavet gennemsnitsberegninger på, hvor stor en energibesparelse de forskellige foranstaltninger vil kunne medføre og ud fra dem, udbetales et tilskud.

Eksempel på energitilskud

Er din bolig på nuværende tidspunkt opvarmet af et oliefyr fra før 1978, kan du opnå et energitilskud på op til 3.000 kr skattefrit, ved skift til ny kondenserende oliekedel (nyt oliefyr).

Et nyt oliefyr koster omkring 30.000, så der er i nærheden af de 10% i tilskud og da det er skattefrit, er det hele beløbet du i sidste ende får i hånden. (afhænger ikke af indtægt og skatteforhold, samt anskaffelsespris.)

De meget populære luft/luft varmepumper udløser et tilskud på op til kr. 3.200 i en helårsbolig og helt ekstraordinært kan man også få tilskud til sommerhuset på kr. 500,00.

Ved skift fra 1 60 w glødepære til en 9w LED pære opnår du 37 kWt pr år i besparelse.
Det giver derfor kun godt en flad 10`er pr. pære i tilskud.
Men skifter du mange, løber det jo op og hvorfor ikke sige ja tak til skattefrie penge.
De kan jo skiftes under en samlet energirenovering af hjemmet og indtastes på samme ansøgning, så det vil da være toset ikke at få det gjort.

Der hvor det største tilskud kan hentes, er naturligvis, der hvor den største besparelse kan opnås, da der betales pr. kWh som spares på et år.
Jordvarmeanlæg eller luft/vand varmepumper vil typisk give en voldsom besparelse kontra traditionelle varmekilder som f.eks. olie, gas, gamle bio kedler og el varme.
Her er det muligt, at opnå helt op til 10.000 kroner skattefrit.

Sådan ansøges om Energitilskud

C02 tilskuddet som det også kaldes, fungerer i praktisk anderledes end håndværkerfradraget gør.

Her er der krav om, at energibesparelsen skal være planlagt og det betyder, at der skal ansøges FØR selve arbejdet udføres og materialer indkøbes.

Du skal altså sørge for, at oprette dig hos energikøb.dk og ansøge om tilskuddet, inden du bestiller håndværkere og materialer. Når du opretter dig, får du efter kort tid en forhåndsgodkendelse fra Energikøb, der betyder, at din ansøgning er gennemlæst og godkendt som værende berettiget til tilskuddet.
Herefter må opgaven udføres og dokumentation skal afsluttende indsendes i kraft af kvitteringer.

Virksomheder og landbrug kan også ansøge

Det er ikke kun private, der kan opnå energitilskud, virksomheder kan også ansøge.

Her er det helt andre beløb vi taler om og et landbrug, der skifter fra f.eks. oliefyr til halmfyr kan få helt op til 25-30 tusinde i tilskud.

Udskiftning af entreprenørmaskiner samt traktorer er kan også udløse tilskud.

Proceduren er nøjagtigt den samme for landbrug og erhverv – Der skal ansøges hos energikøb.dk FØR energibesparelsen realiseres.

Kontakt os allerede idag for råd og vejledning til dit energibesparende projekt. Du kan få fat i os på enten tlf. 71999044 eller via kontakt formularen her.

Indberetning tilskud