Energirenovering med fuldt udbytte

Når du energioptimerer din bolig ved f.eks. at skifte dit gamle oliefyr ud med vedvarende energi eller anden varmekilde, gør du både dig selv og miljøet en tjeneste. Du reducerer dit energiforbrug opnår store energibesparelser – og du nedbringer dit CO2-udslip.

Der kan være mange penge at hente i tilskud når man vil energiforbedre sin bolig. Det betyder at du udover at spare på varmeregningen, kan gøre det billigere at gennemføre dit renoverings projekt.

Sådan får du tilskud til din energirenovering

Der er to muligheder at opnå tilskud på:

 • Du kan selv udføre arbejdet med at energirenovere din bolig.
 • Du  kan få en håndværker til, at udføre arbejdet med din boligrenovering.

I begge tilfælde er det vigtigt at du husker, at søge om tilskud og får accept fra Energikøb, inden arbejdet påbegyndes, da tilskuddet ikke kan søges når arbejdet er igangsat.

 1. Ansøg om energitilskud.
 2. Ansøgning om tilskud forhåndsgodkendes af Energikøb inden for en arbejdsdag, og arbejdet kan gå i gang.
 3. Når projektet er afsluttet logger du på systemet og indsender dine bilag på udført arbejde. Alternativt kan du sende dem med posten og så klarer vi alt arbejdet med indberetningen for dig.
 4. Tilskud udbetales til din konto inden for 30 dage.

Tilskuddet er skattefrit og vil blive overført til din konto, når dokumentationen for det udførte arbejde er indsendt og godkendt af Energikøb.

Energirenoveringer man f.eks. kan søge tilskud til:

 • Alle isoleringsopgaver undtagen hulmursisolering.
 • Udskiftning af gamle vinduer til energiruder eller energiglas
 • Etablering af solvarmepaneler
 • Oliefyr der udskiftes med et nyt og mere energieffektivt
 • Udskiftning af ikke kondenserende gasfyr til nyt kondenserende
 • Installation af varmepumper der erstatter olie, gas, biofyr. 
 • Isolering af eksisterende varmerør, eller udskiftning af gamle uisolerede varmerør.
 • Renoveringer som generelt nedsætter energiforbruget i boligen, virksomheden, alle typer foreninger (bolig, andel, ejer) samt lejeboliger.

Alle kan søge om tilskud til boligforbedringer

Energitilskuddet er til renoveringer, der medfører en energibesparelse og kan både søges af private boligejere, ejer- og andelsboligforeninger, virksomheder, landbrug samt håndværkere. Sommerhuse er også omfattet af energispareordningen i forbindelse med eksempelvis opsætning af varmepumper.

Håndværkerfradrag og energi-tilskud

Du kan både søge om energitilskud samt håndværkerfradrag på samme tid. Med håndværkerfradraget, kan du få op til 12.000 kroner i fradrag på håndværkerens arbejdsløn pr. person over 18 år i boligen.

Håndværkerfradraget er blevet gjort permanent fra 2018.

Nybyg

Nybyggeri er desværre ikke omfattet af energitilskudsordningen.

Råd og vejledning samt tilskud hos Energikøb – Danmarks Energitilskudsportal

Ordningen for energitilskud er kompliceret – men via vores online indberetningsystem har vi formået, at forenkle hele processen, når det gælder håndtering og indberetning af dine energibesparelser. Med nogle hurtige klik på musen har du indberettet dine energiforbedringer, og du kan med det samme se hvad du vil opnå i tilskud til din boligoptimering.

Der er ingen binding, så du kan roligt gå ind i systemet og få et overblik over hvad du kan opnå i tilskud.

Vi tager os af al administrationen af dine energibesparelser, det eneste det koster dig er et administrationsgebyr på Kr. 120,-. Er du i tvivl om noget vedrørende energispareordningen, eller indberetning i vores system, er du meget velkommen til at kontakte os enten på telefon 71 999 044  eller via kontaktformularen.

Læs i øvrigt vores guide til hvordan du kommer godt i gang med din energirenovering her.

Indberetning tilskud